EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Š? vietne ir darba paraugs un tekstu?l? inform?cija var neatbilst aktu?lajai inform?cijai.

Muzejs pied?v? noskat?ties anim?cijas filmu "Porcel?ns!?", kas no septembra ir skat?ma ar titriem piec?s valod?s:
latviešu, krievu, ang?u, v?cu un zviedru valod?s

Aicinat savus ?rzemju draugus, pazi?as, partnerus uz R?gas Porcel?na muzeju noskat?ties anim?cijas filmu "Porcel?ns!?" sev saprotam? valod?!Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains