EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Komentāri, atsauksmes.
elizabethe 2020-01-22 22:51:38
Radoš? darbn?ca - miera osta un atp?tas vieta! Un v?l - vienreiz?ja iesp?ja apg?d?t sevi un draugus ar ori?in?liem traukiem. Labais un v?rt?gais tom?r izdz?vo, j??em atkal trauks un teci?us j?skrien apgleznot! Stella
 
Gun?rs 2020-01-22 22:51:38
Tieš?m izsmalcin?t?gums j?tams neatsverams! Iesaku visiem apmekl?t! ?paši Gun?m!
 
silvija 2020-01-22 22:51:38
no cikiem l?dz cikiem str?d? muzejs?
 
Lapas:
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains