EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 

- R?gas Porcel?na muzeja ekspoz?cij? apskat?m? v?ze „Dziesmu sv?tki” tapusi veselus 30 gadus – izgatavota 1973., bet pabeigta 2003. gad??Dekorat?va v?ze

- Kuz?ecova fabrik? 20. gs. 30. gados ražoja ar? m?la izstr?d?jumus?

Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains