EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
1,00 Ls
0,50 Ls skol?niem, studentiem, pension?riem
bezmaksas - pirmskolas vecuma b?rniem, m?kslas skolu un augstskolu audz?k?iem un studentiem, Latvijas M?kslinieku savien?bas biedriem, muzeju darbiniekiem, b?rnu namu audz?k?iem, inval?diem.
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains